jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: onderwerp 1

Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan en daarna het onderwerp (ow). Let op: soms staat er in een zin geen onderwerp, dat noemen we gebiedende wijs.
Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik loop naar de bus.

2: Hij loopt in een steegje.

3: Zij zitten op een bankje in het park.

4: Wij liggen onder een boom.

5: Je kletst te veel!

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam