jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: naamwoordelijk gezegde 1

Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je naamwoordelijk gezegde (nwg) aan. 

Let op: het naamwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin én het naamwoordelijk deel.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Het eten is lekker.

2: De bruiloft was gezellig.

3: De blauwe plek is erg groot.

4: Jouw cijfer wordt een voldoende.

5: Je wordt steeds beter.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam