jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: meewerkend voorwerp 1

Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow), het lijdend voorwerp (lv) en vervolgens het meewerkend voorwerp (mv). Let op: niet in alle zinnen staat een meewerkend voorwerp.
Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik geef aan Piet een mooi cadeau.

2: Joep en Joris hebben aan Sinterklaas een tekening gegeven.

3: Barbapapa heeft een lelijke kleur.

4: Heb jij een legotrein van Sinterklaas gekregen?

5: Wij willen aan mijn moeder mooie bloemen geven.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam