jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

De persoonsvorm: pv (verbum finitum)

Uitleg

Bij zinsontleding hak je een zin in stukjes en benoem je de zin per stukje. Bij zinsdeelbenoeming begin je altijd met het benoemen van de persoonsvorm. De persoonsvorm is altijd een werkwoord.


De persoonsvorm is op drie manieren te vinden.

Manier 1: Wanneer je de zin in een andere tijd zet, verandert de pv mee.

Voorbeeld:

  • Ik loop naar de stad. - Ik liep naar de stad.

loop wordt liep dus is loop de pv


Manier 2: Wanneer je de zin verandert van aantal, verandert de pv mee.

Voorbeeld:

  • Ik loop naar de stad. - Wij lopen naar de stad.

loop wordt lopen dus is loop de pv


Manier 3: Wanneer je de zin vragend maakt, is de pv het eerste werkwoord.

Voorbeeld:

  • Ik loop naar de stad. - Loop ik naar de stad?

loop is het eerste werkwoord, dus loop is de pvVoor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.