jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: persoonsvorm 3

Klik op de persoonsvorm (pv), er komt dan een streep onder te staan. Het vinden van de persoonsvorm in een zin is een belangrijk onderdeel van redekundig ontleden. Dit onderdeel van de grammatica heb je onder andere nodig voor de werkwoordspelling.
Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik krijg erg veel reacties.

2: U vraagt veel te veel.

3: Het regent het hele weekend.

4: Hans klust de hele dag.

5: Je lacht naar Piet.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam