jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: werkwoordelijk gezegde 1

Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan. Let op: het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin: de persoonsvorm plus de andere werkwoorden dus.
Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik loop.

2: Ik heb vandaag gelopen.

3: Ik ben gisteren komen lopen.

4: Ik wilde vorige week komen lopen.

5: Ik liep.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam