jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: lijdend voorwerp 2

Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow) en vervolgens het lijdend voorwerp (lv). Let op: niet in alle zinnen staat een lijdend voorwerp.
Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ben je iets vergeten?

2: Maak jij alle opdrachten?

3: Wil jij even komen?

4: Mijn tablet maakt een vreemd geluid.

5: Aan Marieke geef ik volgende week een presentje.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam