jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: zinsdelen 1

Eerst klik je op de persoonsvorm (pv), daar komt dan een streep onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreep moet komen te staan. Let op: de zinsdelen worden pas goed gerekend als ze allemaal op de juiste plek staan!
Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik ga.

2: Wat lees je?

3: Oma gaat naar de dierentuin.

4: Wie ben jij?

5: Wil je een appel?

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam