jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Onderwerp

Uitleg

Het onderwerp (ow) is erg belangrijk, het onderwerp geeft namelijk ook de spelling van de persoonsvorm aan. Het onderwerp kun je vinden door de volgende vraag te stellen:


ow: wie/wat +wwg?


Let op: een zin bevat meestal één onderwerp en heel soms geen. Als er geen onderwerp in een zin staat dan heet dat gebiedende wijs.Voorbeelden

ow: wie/wat +wwg? Je vult dus in de vraag het wwg in.


  • Hij is naar de stad gelopen.
    • wwg: is gelopen
    • ow: wie/wat is gelopen?: hij
  • Vorige week wilden Bart, Kees en Ben naar de winkel gaan.
    • wwg: wilden gaan
    • ow: wie/wat wilden gaan?: Bart, Kees en Ben


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.