jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv vt enkelvoud 4

In deze opdracht ga je aan de slag met de persoonsvorm in de verleden tijd en in het enkelvoud. Lees eerst de uitleg over de werkwoordspelling in de verleden tijd

Vul de juiste vorm van het werkwoord in de verleden tijd in. 

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam