jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordspelling en bijvoeglijk naamwoord 2

In deze oefening komen allerlei verschillende vormen van het werkwoord aan bod én het voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt. Het is dus belangrijk dat je de verschillende vormen van het werkwoord herkent en dat je alle regels van de werkwoordspelling kent en goed toepast.


Je vult de juiste werkwoordsvorm in  of het voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt. Bij de persoonsvorm kies je voor de tegenwoordige tijd, behalve als uit de zin blijkt dat het de verleden tijd moet zijn.  

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam