jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv verleden tijd door elkaar 2

In deze werkwoordspellingoefening ga je de persoonsvormen in de verleden tijd zetten. De persoonsvorm kan in het enkelvoud of in het meervoud staan. Lees eventueel nogmaals de uitleg van de persoonsvorm in de verleden tijd.

Liever moeilijkere oefeningen? Oefen dan met het splitsbaar werkwoord

Vul de werkwoordsvormen in de verleden tijd in.

1: Judith (maken) alle opdrachten in de les.

2: Jeroen en Raoul (kennen) alle woordjes.

3: Alicia en Manon (computeren) tijdens het laatste deel van de les.

4: Anne-Sophie en Nikki (willen) graag opdrachten op de computer maken.

5: Peter (snappen) de werkwoordspelling een maand geleden al.

6: Hij (vervelen) zich een beetje tijdens de les.

7: Er (gebeuren) gisteren erg veel in de les.

8: Glenn en Serkan (leveren) een boekje in.

9: De juf (glimlachen) vanmorgen naar de lieve leerlingen.

10: De hele klas (halen) een heel goed cijfer voor de test.

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam