jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: tijd persoonsvorm herkennen 8

Deze oefening gaat over het herkennen van de tijd van de persoonsvorm. Geef van de volgende zinnen aan of de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (tt) of in de verleden tijd (vt) staat. 

Als je alle soorten tijden wilt oefenen, dan kan dat bij werkwoordstijden.

Geef aan of de persoonsvorm in de tegenwooridige tijd of in de verleden tijd staat.

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam