jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordrij TT en verleden tijd 3

In deze werkwoordspellingoefening ga je de werkwoordsvormen invullen in het schema, zowel in de tegenwoordige tijd als in de verleden tijd. Is deze oefening te makkelijk voor je? Ga dan naar andere oefeningen over de werkwoordspelling.


Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam