jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 3

Deze opdracht gaat over het werkwoord hebben. Lees eerst de uitleg over de tegenwoordige tijd, de uitleg over de verleden tijd of lees de uitleg over het voltooid deelwoord

Zet het werkwoorden hebben in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam