jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: wederkerende voornaamwoorden 1

Vul het juiste wederkerende voornaamwoord in. 
Wederkerende voornaamwoorden horen bij de wederkerende werkwoorden, het zijn woorden zoals: zich, me, je, ons. Bij grammatica kun je de wederkerende voornaamwoorden eerst leren herkennen en de uitleg staat hier: wederkerende voornaamwoorden.

Als het goed gaat kun je ook oefenen met de wederkerende werkwoorden.


1: Ik schaam .

2: Jij schaamt .

3: Hij schaamt .

4: Wij schamen .

5: Jullie schamen .

6: Zij schamen .

7: Ik herinner .

8: Jij herinnert .

9: Hij herinnert .

10: Wij herinneren .

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam