jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: voornaamwoorden in zinnen 1

Vul het juiste wederkerende voornaamwoord in. 
Wederkerende voornaamwoorden horen bij de wederkerende werkwoorden, het zijn woorden zoals: zich, me, je, ons. Bij grammatica kun je de wederkerende voornaamwoorden eerst leren herkennen en de uitleg staat hier: wederkerende voornaamwoorden.

Als het goed gaat kun je ook oefenen met de wederkerende werkwoorden.

1: Ik schaam voor het gedrag van mijn kinderen.

2: Jij schaamt voor het gedrag van je vader.

3: Hij schaamt voor zijn moeder.

4: Wij schamen voor onze ouders.

5: Jullie schamen nergens voor.

6: Zij schamen voor het verleden.

7: Ik herinner dat voorval heel anders.

8: Jij herinnert niets meer, hè.

9: Hij herinnert zijn kleuterjuf nog heel goed.

10: Wij herinneren alles nog heel goed.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam