jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: hoofdzin en bijzin 1

Kijk goed naar de onderstaande samengestelde zinnen. Geef aan of je te maken hebt met de combinatie hoofdzin+hoofdzin, hoofdzin+bijzin of bijzin+hoofdzin. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de voegwoorden of het verschil oefenen tussen het nevenschikkende voegwoord en het onderschikkende voegwoord. 

1:
2:
3:
4:
5:
Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam