jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: als of dan gevorderde 2

In deze opdracht ga je oefenen met als en dan. Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je alsLees de uitleg over als en dan.  Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over als en dan

Vul het juiste woord in, kies uit als en dan.  


1: Ik ben groter Sam.

2: Hij kiest hetzelfde vakkenpakket zijn vriendin.

3: Linda reist verder Monique.

4: Ik heb een veel dikker boek gelezen de vorige keer!

5: Dat spel is leuker dat oude spel.

6: Ik heb even goed geleerd jij.

7: Sanne is sneller haar broer.

8: Mijn cijfers voor wiskunde zijn hoger de cijfers van mijn vriendje.

9: Ik vind versgeperste jus d'orange veel lekkerder uit een pak.

10: Ik ben nog steeds even moe vorige week.

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam