jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Tekstverbanden en signaalwoorden

In teksten staan allerlei tekstverbanden. Dat kunnen alineaverbanden zijn of verbanden tussen zinnen of verbanden in één zin. In de meeste voorbeelden die hier gegeven worden staan zinsverbanden.


Er zijn verschillende tekstverbanden en verschillende signaalwoorden. Vaak herken je het tekstverband aan een bepaald signaalwoord. Daarom is het handig als je die signaalwoorden makkelijk en snel herkent. Deze vaardigheid helpt om beter te worden in lesvaardigheid ofwel begrijpend lezen.


De kennis over de tekstverbanden en het herkennen van de signaalwoorden kan dus erg helpen zijn om het tekstverband te herkennen, maar pas als je goed naar de inhoud kijkt weet je zeker om welk tekstverband het gaat.Hieronder staan de meeste tekstverbanden met een voorbeeldzin. Het vetgedrukte woord is een van de signaalwoorden voor dat tekstverband. Klik op de naam van het tekstverband voor extra uitleg.


Opsomming

 • Mark houdt van appels, peren en sinaasappels.
Uitleg over het tekstverband opsomming

Tegenstelling

 • Sietske heeft haar huiswerk gemaakt, maar ze is het vergeten.
Uitleg over het tekstverband tegenstelling

Voorbeeld, algemene uitspraak

 • Ik hou van allerlei soorten fruit, bijvoorbeeld aardbeien.
Uitleg over het tekstverband voorbeeld

Conclusie, samenvatting

 • Om twaalf uur komt het bezoek, dus begin snel met opruimen!

Vergelijking

 • Yael is intelligent, evenals haar zus.

Doel-middel

 • Ilhan wil een auto kopen, om zijn spullen te vervoeren.

Oorzaak-gevolg

 • Het is vanavond koopavond, daardoor kan het drukker zijn op de weg.

Reden, verklaring, argument

 • Patrick heeft zijn schuur opgeruimd, want hij gaat zijn schuur opknappen.

Voorwaarde

 • Hij mag vanavond naar de bioscoop, mits hij zijn huiswerk maakt.

Tijdsvolgorde, chronologie

 • Ik ga de woonkamer opruimen, later ruim ik de zolder op.


Maak de oefeningen over opsomming of tegenstelling.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam