jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Tekstverbanden en signaalwoorden: het voorbeeld

Er zijn allerlei verschillende soorten tekstverbanden met de daarbij behorende signaalwoorden. Lees de algemene uitleg over tekstverbanden en signaalwoorden.


Het is belangrijk dat je altijd kijkt naar de inhoud van de tekst. De kennis van tekstverbanden en signaalwoorden kan helpend zijn om het tekstverband te herkennen, maar de inhoud is het belangrijkste.

Voorbeeld

Er worden vaak voorbeelden gegeven in teksten. Voorbeelden kunnen helpen om een tekst beter te begrijpen, ook voor voorbeelden zijn allerlei signaalwoorden die aangeven dat er een voorbeeld wordt gebruikt. Een voorbeeld kan in een zin staan of een voorbeeld kan een hele zin zijn. In een langere tekst kan er zelfs een hele alinea een voorbeeld zijn.

Signaalwoorden voor voorbeelden

 • voorbeeld
 • bijvoorbeeld
 • als voorbeeld
 • zo
 • zoals
 • ter illustratie
 • onder andere (o.a.)
 • ...

Voorbeelden

 • Juf Melis houdt van verschillende onderdelen van de Nederlandse taal, zoals grammatica.
 • Er zijn veel goede boeken, bijvoorbeeld De brief voor de koning.
 • Ik hou van fruit, onder andere van frambozen.

Maak de oefeningen over het voorbeeld

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam