jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: tekstverband tegenstelling 1

In een tekst moet je natuurlijk altijd goed naar de inhoud kijken, maar dat wordt makkelijker als je weet welke signaalwoorden vaak worden gebruikt voor bepaalde tekstverbanden. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor tegenstelling. In alle onderstaande zinnen staat een tegenstelling, klik het signaalwoord/woordgroepje voor tegenstelling aan.

1: Mevrouw Pietersen is een goede docent, echter is ze erg streng.

2: Opa is dun, maar vroeger was hij erg dik.

3: Ze staat gemiddeld een acht, hoewel ze er niets voor doet.

4: Donja was op tijd vertrokken, toch kwam ze te laat.

5: In tegenstelling tot vorig jaar, werkt ze nu ongelofelijk hard.


Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam