jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: signaalwoord tegenstelling 1

In een tekst moet je natuurlijk altijd goed naar de inhoud kijken, maar dat wordt makkelijker als je weet welke signaalwoorden vaak worden gebruikt voor bepaalde tekstverbanden Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor tegenstelling. Klik op de woorden die een signaalwoord voor tegenstelling zouden kunnen zijn.

1: doordat, maar, als, concluderend

2: daarom, niettemin, ten slotte, om

3: daarentegen, want, ten tweede, door middel van

4: bijvoorbeeld, daarom, ten derde, toch

5: tevens, maar, indien, hieruit volgt

6: daar staat tegenover, verder, dus, dan ook

7: samenvattend, om…te, toch, vervolgens

8: zo, ook, hoewel, vroeger

9: zoals, bovendien, echter, omdat

10: door middel van, aan de ene kant…aan de andere kant, wanneer, zo


Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam