jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv vt enkelvoud 2

Score

0%


1: Ik (zijn) gisteren op school.

2: Hans (lunchen) vorige week in een leuk restaurant.

3: Afgelopen week (melden) ik me bij de kazerne.

4: In de kerk (geloven) mijn zusje altijd wel in God.

5: Ibrahim (praten) in de klas met zijn buurman.

6: Hij (beven) toen hij in de klas moest voorlezen.

7: De docent (zeggen) dat de leerlingen nog wel wat zouden beleven.

8: Ze (bakken) er niets van, Saskia had namelijk niet geleerd voor de test.

9: Ik (blancheren) de aardappels gisteren even voordat ik ze in de oven deed.

10: Bart (liggen) een paar weken in het ziekenhuis toen hij zes was.

Uitleg over: pv verleden tijd
vorige oefening:
pv vt enkelvoud 1
volgende oefening:
pv vt enkelvoud 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.