jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vd 1

Score

0%


Schrijf de voltooid deelwoorden en lees eventueel nogmaals de uitleg. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden.Je kunt de voltooid deelwoorden natuurlijk ook door elkaar oefenen.

1: rennen - ik heb/heb (rennen)

2: gooien - ik heb (gooien)

3: voetballen - wij hebben (voetballen)

4: spelen - jij hebt

5: delen - hij heeft

6: gillen - wij hebben

7: praten - ik heb

8: computeren - ik heb

9: maken – jij hebt

10: gapen – ik heb

Uitleg over: voltooid deelwoord
volgende oefening:
zwakke werkwoorden- vd 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.