jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv vt splitsbaar werkwoord 1

Score

0%


Vul de juiste vorm van het splitsbaar werkwoord in (soms worden deze werkwoorden scheidbare werkwoorden genoemd).

1: Jessy (opbellen) haar vriendin .

2: Tim (opeten) zijn boterham .

3: De juf (naroepen) de leerling nog .

4: Sarah (opgeven) het niet .

5: Piet (ophangen) het schilderij .

volgende oefening:
pv vt splitsbaar werkwoord 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.