jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: stam herkennen 1

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin alle woorden aan die de stam zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!

1: lopen, rennen, springen, duik

2: vragen, bijten, kijk, zien

3: veranderen, verwijzen, praten, slaap

4: ren, masseren, horen, voelen

5: ademen, sla, aaien, beven

6: wiebelen, ruik, poetsen, koken

7: bloeden, bloeien, aankleden, stamp

8: word, zijn, gaan, blijven

9: schrijf, lezen, rekenen, tellen

10: vegen, voer, sturen, spelen

volgende oefening:
stam herkennen 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.