jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: voltooid deelwoord 5

Score

0%


1: Ik heb gisteren erg (genieten) op mijn trouwdag.

2: Ik ben gelukkig niet (struikelen)!

3: Ik ben wel tegen een van de gasten (botsen).

4: Die gast was gewoon (doorlopen).

5: Ik heb hem nog (zoeken).

6: Ik was namelijk nogal (schrikken).

7: Ik was namelijk best hard (vallen).

8: En dat moet hij hebben (weten).

9: Gelukkig heb ik hem (herkennen)!

10: Diezelfde avond heb ik hem nog een brief (schrijven).

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
voltooid deelwoord 4
volgende oefening:
voltooid deelwoord 6

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.