jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vd 2

Score

0%


Schrijf de voltooid deelwoorden en lees eventueel nogmaals de uitleg. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden.Je kunt de voltooid deelwoorden natuurlijk ook door elkaar oefenen.

1: poetsen – jij hebt

2: praten - wij hebben

3: duwen – jij hebt

4: koken – ik heb

5: snoepen – Blake heeft

6: raken - Sam heeft/is

7: veranderen – jij hebt/bent

8: volgen – Hans is/heeft

9: leggen – ik heb

10: openen – ik heb

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
zwakke werkwoorden- vd 1
volgende oefening:
zwakke werkwoorden- vd 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.