jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vt 1

Score

0%


Schrijf de werkwoorden in de verleden tijd. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden.Je kunt de werkwoordsoorten natuurlijk ook door elkaar oefenen.

1: rennen - ik (rennen)

2: gooien - ik (gooien)

3: voetballen - wij (voetballen)

4: spelen - jij

5: delen - hij

6: gillen - wij

7: praten - ik

8: computeren - ik

9: maken – jij

10: gapen – ik

volgende oefening:
zwakke werkwoorden- vt 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.