jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

De stam

De stam van een werkwoord is: het hele werkwoord -en


Voorbeeld:

 • werkwoord: bereiken
 • stam: bereik
 • werkwoord: verhuizen
 • stam: verhuiz
 • werkwoord: lopen
 • stam: lop
 • werkwoord: beloven
 • stam: belov

Deze stam heb je nodig als je 't kofschip gaat gebruiken.


Meestal spreek je van de aangepaste stam, de aangepaste stam is precies hetzelfde als de ik-vorm.


Voorbeeld:

 • werkwoord: bereiken
 • stam: bereik
 • werkwoord: verhuizen
 • stam: verhuis
 • werkwoord: lopen
 • stam: loop

Als ik spreek van de 'stam' dan bedoel ik dus de 'aangepaste stam'.Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.