jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv tt door elkaar 2

Score

0%


1: Jeffrey (maken) de opdrachten erg snel.

2: Amy (tekenen) graag paarden op haar overhoring.

3: Maurits en Mathijs (werken) vandaag samen uit een boek.

4: Soms (worden) de juf gek van het gekwebbel.

5: Estee (halen) een hoog cijfer.

6: Jessica (kennen) al heel veel woordjes van de woordenlijst.

7: Koen (mailen) zijn brief.

8: Bas (schrijven) AZ zonder hoofdletters.

9: De fiets van Ashley (gaan) soms kapot als ze naar school gaat.

10: Vandaag (rijden) mevrouw Melis met de auto naar school.

Uitleg over: pv tegenwoordige tijd
vorige oefening:
pv tt door elkaar 1
volgende oefening:
pv tt door elkaar 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.