jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: persoonsvorm TT ik 1

Score

0%


Vul de juiste vorm in van de werkwoorden. Bij al deze zinnen gaat het om de ik-vorm.

1: Ik (gaan) naar de stad.

2: Ik (willen) graag een nieuwe fiets.

3: Ik (worden) morgen 15 jaar.

4: Ik (zijn) morgen dus jarig!

5: (begrijpen) ik dat goed?

6: Ik (vinden) dat erg leuk om te doen.

7: (lopen) ik morgen naar de stad?

8: (spreken) ik je morgen?

9: Ik (vertellen) je geen geheimen.

10: (hebben) ik een goed cijfer voor de test?

Uitleg over: pv tegenwoordige tijd
volgende oefening:
persoonsvorm TT ik 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.