jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: gebiedende wijs 1

Score

0%


1: (komen) hier!

2: (wassen) je handen!

3: (luisteren) naar je moeder!

4: (worden) wakker!

5: (zitten) stil!

6: (kopen) nu!

7: (verwennen) jezelf!

8: (bekijken) het maar!

9: (gaan) liggen!

10: (sluiten) je mond!

volgende oefening:
gebiedende wijs 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.