jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: E- enkelvoud ik 2

Score

0%


Geef hier de ik-vorm (de aangepaste stam) van de volgende werkwoorden uit het Engels. Zet de woorden in de tegenwoordige tijd.

1: webloggen – ik

2: shoppen – ik

3: crashen – ik

4: hacken – ik

5: monitoren – ik

6: klonen – ik

7: labelen – ik

8: rappen – ik

9: zappen – ik

10: bowlen – ik

vorige oefening:
E- enkelvoud ik 1
volgende oefening:
E- enkelvoud ik 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.