jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: Bijwoord 6

Wat is een bijwoord? Je gaat in deze oefening en de komende oefeningen de bijwoorden leren herkennen. Het is erg belangrijk dat je eerst de uitleg over het bijwoord bestudeert

Let goed op dat je niet per ongeluk een bijvoeglijk naamwoord selecteert. 

Klik op de bijwoorden. Pas als je alle bijwoorden hebt gevonden, is de zin goed.


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam