jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: voorzetsels herkennen 10

Let op: deze voorzetsels zijn extra lastig te herkennen. Als deze oefening te moeilijk is, kun je beter de andere oefeningen van voorzetsels herkennen maken. Je kunt ook voorzetsels in zinnen oefenen.

Je kunt ook voorzetsels in woordgroepen of zinnen oefenen.

Klik per rijtje één woord aan dat een voorzetsel zou kunnen zijn.
Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam