jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: Bijwoord 3

Wat is een bijwoord? Je gaat in deze oefening en de komende oefeningen de bijwoorden leren herkennen. Het is erg belangrijk dat je eerst de uitleg over het bijwoord bestudeert

Klik op de bijwoorden. Pas als je alle bijwoorden hebt gevonden, is de zin goed.

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam