jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: Woordsoortenmix KWW 15

Deze opdracht over het zelfstandig naamwoord, het hulpwerkwoord en het koppelwerkwoord is wat moeilijke  dan de vorige opdrachten. Let goed op, in de zinnen zijn niet alle werkwoorden gekleurd. 

Het is belangrijk dat je zowel de regels van het zelfstandig naamwoord als de regels van het koppelwerkwoord en de regels van het hulpwerkwoord goed kent om deze opdracht te kunnen maken. In de onderstaande zinnen vraag ik niet alle werkwoorden. Let dus heel goed op of er nog meer werkwoorden in staan!

Ga met je muis over de groene woorden en kies tussen koppelwerkwoord, hulpwerkwoord en zelfstandig werkwoord.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam