jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: Koppelwerkwoorden 7

In deze opdracht ga je oefen met het herkennen van koppelwerkwoorden. Lees eerst de uitleg over de koppelwerkwoorden

Hieronder staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. 

Klik per zin alle woorden aan die een koppelwerkwoord zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!


Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam