jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij werkwoorden 15

Deze opdracht gaat over werkwoorden met de korte-ei of de lange-ij.

De werkwoorden staan al in de tegenwoordige tijd, Schrijf de woorden over en vul de 'ei' of de 'ij' in.

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam