jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: verkleinwoorden eenvoudig 7

Volgens de taalkunde is een verkleinwoord: de kleine vorm van een zelfstandig naamwoord (of bijwoord). In de Nederlandse taal worden vaak verkleinwoordjes gebruikt. Lees de basisregels van de verkleinwoorden of de uitleg van de lastige verkleinwoorden.

Als je deze opdracht te makkelijk vindt, kun je meteen een moeilijkere opdracht over verkleinwoorden maken.

Schrijf de verkleinwoorden.   
Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam