jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU of OU 8

Au-woorden en de ou-woorden zijn woorden die je moet onthouden. In de volgende zinnen staan woorden met de au en woorden met de ou.

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in: au of ou. 

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam