jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: C of K 6

Score

0%


1: cir...usartiest -

2: ...waliteit -

3: ...adeau -

4: produ...tie -

5: ...rokodil -

6: ...aft -

7: ele...triciteit -

8: ...apper -

9: cir...ulatie -

10: ..apaciteit -

11: ...eeper -

12: ...uur -

13: ....atalogus -

14: diale...t -

15: ...rant -

16: dire...teur -

17: ...riminaliteit -

18: ...ogel -

19: cir...el -

20: ...onditie -

volgende oefening:
C of K 7

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.