jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: vd als bnw 3

Score

0%


Vul de juiste spelling in van de bijvoeglijk naamwoorden. Let op: in deze zinnen worden bijvoeglijk naamwoorden gevraagd die afgeleid zijn van voltooid deelwoorden.

1: Behiye heeft bijna alle opdrachten op jufmelis.nl gemaakt. De opdrachten staan op de site.

2: Juf Melis heeft toen vlug nieuwe oefeningen bedacht. Die oefeningen staan inmiddels ook online.

3: Sander heeft de zinnen opgeschreven. De zinnen staan in zijn schrift.

4: Ashley heeft een mooi boek gelezen, over het boek heeft ze een boekverslag gemaakt.

5: Na de vakantie zijn alle leerlingen weer uitgerust. De leerlingen gaan aan de slag met werkwoordspelling.

6: Emma heeft alle woorden goed gespeld. De woorden werden door de juf nagekeken.

7: Gisteren heeft Selena een boek geleend in de bibliotheek. De titel van het boek ben ik vergeten.

8: Het mobieltje van de jongen was ingenomen, het mobieltje kon worden opgehaald bij de directeur.

9: Britt en Yanou hebben alle antwoorden ingetypt, de antwoorden waren juist.

10: Lisa is ingelogd op de site. Het meisje kon toen haar scores bekijken.

Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord spellen
vorige oefening:
vd als bnw 2
volgende oefening:
vd als bnw 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.