jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: bnw spellen 3

Score

0%


Vul de juiste spelling in van de bijvoeglijk naamwoorden. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de bijvoeglijk naamwoorden, er staan oefeningen klaar bij woordsoorten.

1: een (moeilijk) opdracht

2: de (fantastisch) meneer Vos

3: een (goud) horloge

4: de (zilver) kandelaar

5: het (wit) horloge

6: een (langzaam) werknemer

7: de (onaardig) verkoopster

8: het (leer) rokje

9: het (blauw) rokje

10: de (oud) collega

Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord spellen
vorige oefening:
bnw spellen 2
volgende oefening:
bnw spellen 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.