jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: bnw in zinnen 3

Score

0%


Vul de juiste spelling in van de bijvoeglijk naamwoorden. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de bijvoeglijk naamwoorden, er staan oefeningen klaar bij woordsoorten

1: Wil jij jouw (nat), (vies) kleren uittrekken in de (groot) hal?

2: De (kapot) kleren mag je aan je (lief) tante geven.

3: De (paars) kleren ga ik morgen wassen in een (speciaal) wasbeurt.

4: De (vervelen) klusjes stelt de (lui) student altijd uit.

5: De (maken) filmpjes tijdens de (prachtig) vakantie zorgde voor een (vol) geheugenkaartje.

Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord spellen
vorige oefening:
bnw in zinnen 2
volgende oefening:
bnw in zinnen 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.