jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: r of rr 8

Score

0%


1: Ze wierpen een (ba...icade) op.

2: De collectanten (ve...ichten) erg goed werk.

3: Hij is een (ve...ader)!

4: Ik wil niet dat mijn fiets buiten staat te (ve...oesten).

5: Dat is vind ik erg (inte...essant).

6: De mannequins van dat modellenbureau (a...iveren) altijd op het laatste moment.

7: De (concu...ent) heeft helaas veel meer klanten dan deze winkel.

8: Ik heb een nieuw (bu...eau) gekocht

9: De (le...aren) doen erg hun best om iedereen goed te leren spellen.

10: Ga jij alvast in de (se...e) zitten?

vorige oefening:
r of rr 7
volgende oefening:
l of ll 9

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.