jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: r of rr 7

Score

0%


1: he...inneren -

2: geï...iteerd -

3: achte...uitverwarming -

4: ve...ukkelijk -

5: a...esteren -

6: gue...illastrijder -

7: ba...ometer -

8: ve...aderlijk -

9: co...espondentie -

10: bu...gemeester -

11: inte...essant -

12: ma...echaussee -

13: a...iveren -

14: concu...ent -

15: ba...icaderen -

16: se...e -

17: bu...gerlijk -

18: concu...eren -

19: ve...oesten -

20: ve...ader -

vorige oefening:
r of rr 6
volgende oefening:
r of rr 8

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.