jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: p of pp 5

Score

0%


1: Honden vinden het leuk om te (a...orteren).

2: In (a...ril) hebben sommige mensen een kikker in hun bil.

3: Wat een (da...er) kind is dat!

4: De (po...enkastspeler) had al jaren last van zijn rug door al het hurken.

5: Het (o...otten) van geld is iets dat veel ouderen doen.

6: De website is sinds vrijdag (o...erationeel).

7: Zou jij je rotzooi willen (o...akken)?

8: Geef jij het (ko...je) even aan?

9: De voetballer was erg goed in het op goal (ko...en) van de ballen.

10: Die lekkende (ko...akking) heeft ons al veel geld gekost, gelukkig heeft de garage het nu eindelijk kunnen maken.

vorige oefening:
p of pp 4
volgende oefening:
r of rr 6

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.